.
sigma.cloud
1398/2/23 دوشنبه

مقالات رایانش ابری

sigma.cloud

SIGMACloud

1397/12/18 شنبه

SIGMACloud

سیگما کلود یکی از محصولات شرکت دانش بنیان شرکت سیگما در حوزه رایانش ابری میباشد که در سال 1397 معرفی شد. فعالیتهای سیگماکلود شامل ارائه خدمات مشاوره ای و خدمات اجرایی در حوزه استراتژی، امنیت و معماری کلود، طراحی و راه اندازی ابرهای خصوصی و سرویسهای ابر عمومی میباشد.