.
sigma.cloud

درباره ما

ابر عمومی سیگما (SigmaCloud) که از روز مهندس سال ۱۳۹۷ راه‌اندازی شده است، در اولین دوره اعطای گواهی سازمان فناوری اطلاعات ایران به شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات ابری کشور که با حضور مدیران ارشد این سازمان و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برگزار گردید، پس از ارزیابی توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، موفق به دریافت گواهی "ارایه‌دهنده‌خدمات‌ابری" گردید.

در مراسمی در  تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با روز بزرگداشت شهدا در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات  با حضور مدیران ارشد سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برگزار گردید، شرکت سیگما موفق به دریافت گواهی "ارایه‌دهنده خدمات ابری" از سازمان فناوری اطلاعات ایران گردید. در این مراسم (معرفی دستاوردهای نظام اعتباربخشی زیست‌بوم مراکز داده و خدمات ابری در کشور)، به شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات ابری ای که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مورد ارزیابی قرار گرفته بودند، گواهی فعالیت اعطا گردید. (گواهی:‌پیوست)

ابر عمومی سیگما در حال حاضر سرویس‌های زیر را ارایه می‌دهد:

۱- سرور ابری ( IaaS)

۲- فضای ابری ( Cloud Storage)

۳- تحلیل نام ابری (DNSaaS)

۴- فایروال ابری ( FWaaS)

۵- بکاپ ابری ( Cloud Backup)

۶- لودبالاسنر ابری (LBaaS)

۷- کانتینر ابری ( CaaS)

۸- اتوماسیون ابری (YAML)


 
sigma.cloud

SIGMACloud

SIGMACloud

ابرسیگما یکی از خدمات شرکت دانش بنیان شرکت سیگما در زمینه سرویسهای ابر عمومی میباشد. سیگما دارنده رتبه 1 شورای عالی انفورماتیک با 16 سال سابقه فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات میباشد. سرویسهای cloud ابرسیگما شامل IaaS PaaS DaaS VPC DNSaaS LBaaS FWaaS VPNaaS DBaaS و Cloud storage میباشد.