.
sigma.cloud

نیازمندی های مربوط به لایه امنیت

 سه هدف اصلی در بحث امنیت اطلاعات و سیستم ها وجود دارد ، که عبارت است از برآورده کردن محرمانگی ، صحت و در دسترس بودن . اغلب مشکلات عمده امنیتی و ریسک های مرتبط با آن از اخلال در این موارد ناشی می شود . پیاده سازی رایانش ابری موضوع تهدیدات فیزیکی محلی ، و همچنین تهدیدات بیرونی و از راه دور می باشد . همچون سایر کاربردهای فناوری اطلاعات ، منابع تهدید شامل وقایع ، حوادث طبیعی ، از دست دادن سرویس های بیرونی ، خصومت دولتها ، گروههای تبهکار و تروریست و آسیب پذیری در مقابل دسترسی های غیر مجاز افراد و سیستم ها می باشد . مشخصه های رایانش ابری از جمله چند کاربری و مفاهیم مربوط به مدل های ارائه سرویس و مدل های توسعه ابر خصوصی ، عمومی ، انجمنی و ترکیبی ، باعث شده است که محافظت از داده و سیستم علاوه   بر مرزهای فیزیکی به مرزبندیهای منطقی  (logical)نیز نیاز داشته باشد .

نیازمندی های مربوط به لایه امنیت

نیازمندیهای امنیتی فناوری اطلاعات

 نیازمندی های امنیتی فناوری اطلاعات ، نیازمندیهای کاربردی و غیر کاربردی می باشند که می بایست برآورده شوند تا مشخصات امنیتی یک سیستم تأمین شود .

انواع نیازمندی های امنیتی

 نیازمندیهای امنیتی می تواند در سطوح انتزاعی (Abstraction Levels) مختلفی ارائه شود . در بالاترین سطح انتزاعی ، اهداف امنیتی منعکس می گردد . برای مثال یک هدف امنیتی می تواند به این صورت باشد : " یک سیستم باید محرمانگی تمام داده هایی که در قالب محرمانه طبقه بندی شده اند را حفظ نماید.  "
 برای طراحان سیستم مفیدتر این خواهد بود که نیازمندی های امنیتی با عینیت و واقع گرایی بیشتر ، آنچه که برای تأمین امنیت یک سیستم و داده آن باید انجام شود را توصیف نمایند . چهار نوع نیازمندی امنیتی را می توان برای این منظور پیشنهاد کرد :
 • نیازمندیهای کاربردی امن :
  این نوع نیازمندی توصیف مربوط به امنیت می باشد که در هر نیازمندی کاربردی باید گنجانده شود . در واقع داشتن نگاه امنیتی در توصیف نیازمندیهای کاربردی را می رساند و معمولا عنوان می کند که چه مواردی نباید اتفاق بیفتد . این نیازمندیها

 •  نیازمندی های امنیتی کاربردی :
  این نوع نیازمندی ، سرویسهای امنیتی می باشد که لازم است در سیستم تحت اتخاذ شود . برای مثال می توان تصدیق هویت ، صدور مجوز ، پشتیبان گیری و خوشه بندی سرورها را نام برد . این نیازمندی ها را می توان از بهترین شیوه ها (Best Practices) ، سیاست ها و مقررات استخراج نمود .

 •  نیازمندیهای امنیتی غیر کاربردی (Non – functional) :
  این نوع نیازمندی نیازمندیهای معماری مربوط به امنیت می باشد ، همچون استحکام  ( Robusteness )و کارآیی و مقیاس پذیری حداقلی . این موارد معمولا از مفاهیم معماری و استانداردها قابل استخراج می باشد . 

 • نیازمندیهای توسعه امن :
  این نوع نیازمندی ، فعالیت های لازم در طول توسعه سیستم را توصیف می کند ، این موضوع متضمن آنست که تضمین نماید خروجی ، موضوعی برای آسیب پذیری نمی باشد ، برای مثال طبقه بندی داده ها ، راهنمای کدگذاری ، و یا روش های آزمودن سیستم . این نیازمندیها از چارچوب های بهترین شیوه مربوط استخراج می شوند .

 با توجه به موارد مطرح شده فرآیند شکل گرفتن نیازمندی های امنیتی و استفاده از آن در شکل زیر نشان داده شده است .

حملات محتمل عليه سرویس های رایانش ابری 

با توجه به نوظهور بودن بسیاری از سرویس های رایانش ابری هنوز برآورد کاملی از آسیب پذیری ها و حملات محتمل بر این فناوری وجود ندارد . اما آنچه از مشابهت با سیستم های فناوری اطلاعات مشابه قدیمی و تجربیات سرویس های رایانش ابری ارائه شده به دست می آید ، حملات محتمل عليه سرویس های رایانش ابری شامل این موارد خواهد بود:
 • به خطر افتادن محرمانگی و صحت داده در تبادل ارتباطات ؛ 
 • حملاتی که از یکپارچگی و توان محیط رایانش ابری سود می برند تا به سرعت ابعاد و توان حملات را گسترش دهند ؛
 • دسترسی غیر مجاز به وسیله یک مشتری به نرم افزارها ، داده ها و منابع در حال استفاده توسط سایر کاربران مجاز سرویس های ابر ؛ 
 • افزایش سطح حملات مبتنی بر شبکه همچون حملات انکار سرویس ، که از نرم افزارهایی که برای مدل های تهدید و آسیب پذیری های اینترنت طراحی نشده اند ؛ 
 • محدودیت در قابلیت رمزنگاری داده های مستقر در محیط چندکاربری رایانش ابری ؛ 
 • محدودیت های سازگاری و قابلیت جابجایی به علت استفاده از واسطهای ( API برنامه نویسی غیر استاندارد که منجر به ایجاد مشکلات برای مشتری در هنگام تغییر فراهم کننده ابر می شود . این تغییر فراهم کننده ابر ممکن است به دلایل مختلف از جمله برآورده نکردن نیازمندیهای در دسترس بودن اتفاق بیفتد ؛ 
 • حملاتی که از جداسازی (Abstraction) فیزیکی منابع ابر بهره می برند و یا از عدم شفافیت در شیوه ها و بایگانی بازرسی و ممیزی استفاده می کنند ؛ 
 • حملاتی که از ماشین های مجازی به روز نشده و اصلاح نشده بهره می برند و 
 • حملاتی که از ناهماهنگی در مقررات و سیاستهای کلی پوشیدگی استفاده می‌کنند . 

اهداف امنیتی پایه در پیاده سازی رایانش

 با توجه به موارد گفته شده در دو بخش قبلی ، اهداف امنیتی اصلی در پیاده سازی رایانش ابری شامل موارد زیر خواهد بود :
 • محافظت داده مشتری از دسترسی غیرمجاز ، افشا ، تغییر و پایش . که شامل پشتیبانی از مدیریت هویت می باشد ، از جمله اینکه این قابلیت برای مشتری فراهم باشد که بر دسترسی کاربران مجاز به سرویسهای ابر سیاست های کنترل دسترسی و هویت اعمال کند . همچنین مشتری را قادر می سازد تا برای کاربران مختلف امکان دسترسی به بخش های مختلف داده ها را فراهم سازد . 
 • جلوگیری از تهدیداتی که زنجیره تأمین را هدف قرار میدهد ، شامل اعتمادپذیری و قابلیت اطمینان به فراهم کننده ابر و به همان اندازه به سخت افزار و نرم افزار می باشد . جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به منابع زیرساخت ابر ، که شامل پیاده سازی حوزه های امنیتی بین منابع پردازش جداسازی منطقی انجام می دهند . به عنوان مثال جداسازی منطقی بین بار کاری مشتریان که بر روی یک سرور فیزیکی در حال اجرا می باشند ، و استفاده از پیکربندیهایی که به صورت پیش فرض امکانات امنیتی را اعمال می کنند.
 • طراحی کاربردهای وبی که در یک ابر مستقر هستند بر اساس یک مدل تهدید اینترنت و امنیت تعبیه شده(Embedded) در فرآیند توسعه نرم افزار.
 • محافظت از مرورگرهای وب در برابر حملات به منظور کاهش آسیب پذیری های امنیتی کاربر انتهایی(End-user)  ، شامل اندازه گیری برای محافظت از دستگاههای پردازشی پرسنل که به اینترنت متصل است به وسیله به کارگیری نرم افزارهای امنیتی ، دیواره های آتش شخصی و نگهداری بسته های اصلاحی می باشد . گسترش کنترل دسترسی و فن آوری های تشخیص نفوذ در سمت فراهم کننده ابر و انجام یک ارزیابی مستقل به منظور بررسی این که آن ها در جای خود عمل می کنند . این شامل محیطهای پیرامونی امنیتی در ترکیب با مدلهای حوزه امنیت می باشد . محیط پیرامونی امنیتی شامل این موارد می باشد : محدودیت های فیزیکی دسترسی به شبکه و دستگاههای حفاظت از یکایک اجزاء در برابر سوءاستفاده در هنگام توسعه بسته های امنیتی ، تعریف پیش فرض اکثریت موارد امنیتی در پیکربندی ها ، غیر فعال کردن تمام درگاه ها و سرویس های استفاده نشده ، استفاده از کنترل دسترسی های نقش محور ، پایش روند بازرسی ، حداقل کردن استفاده از مصونیتها ، استفاده از ضد ویروس های نرم افزاری و رمزنگاری ارتباطات.
 • تعریف حدود اعتماد بین فراهم کنندگان و مشتریان به منظور اطمینان از اینکه پاسخگویی در قبال فراهم کردن امنیت واضح و مشخص باشد .
 • پشتیبانی از قابلیت جابجایی به طوری که مشتری بتواند به منظور تامین در دسترس بودن صحت و محرمانگی اقدام به تغییر فراهم کننده ابر نماید . این مسئله شامل توانایی بستن حساب در یک زمان و تاریخ مشخص و انتقال داده از یک فراهم کننده به فراهم کننده دیگر می باشد . 

كلمات كليدی: رایانش ابری، سرور ابری، سرویس IaaS، سرویس PaaS، سرویس SaaS

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
مقالات مرتبط

SIGMACloud

1397/12/18 شنبه

SIGMACloud

ابرسیگما یکی از خدمات شرکت دانش بنیان شرکت سیگما در زمینه سرویسهای ابر عمومی میباشد. سیگما دارنده رتبه 1 شورای عالی انفورماتیک با 16 سال سابقه فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات میباشد. سرویسهای cloud ابرسیگما شامل IaaS PaaS DaaS VPC DNSaaS LBaaS FWaaS VPNaaS DBaaS و Cloud storage میباشد.