.
sigma.cloud
مقالات رایانش ابری

نیازمندی های مربوط به لایه مدیریت

 تهیه و تدارک ارتباطات ، فناوری و سیستمهای اطلاعاتی برای پشتیبانی از استراتژیهای رقابتی و بهبود سطح خدمات سازمان ها نیازی بنیادین به شمار می رود . توسعه تجارت الکترونیک به کمک اینترنت و وب جهان گستر در کنار افزایش مقبولیت و الزامات تنظیم مقررات آن ، بنگاه های تجاری متوسط و بزرگ و دولت ها را به اعتماد روزافزون به فناوری اطلاعات برای پشتیبانی از عملیات و اداره آنها ترغیب می کند . بنگاه های کوچک و متوسط نیز برای کسب منافع تجاری از وب ، پست الکترونیک و بسته های بهره وری اداری استفاده کنند .

نیازمندی های مربوط به لایه مدیریت
 تهیه و تدارک ارتباطات ، فناوری و سیستمهای اطلاعاتی برای پشتیبانی از استراتژیهای رقابتی و بهبود سطح خدمات سازمان ها نیازی بنیادین به شمار می رود . توسعه تجارت الکترونیک به کمک اینترنت و وب جهان گستر در کنار افزایش مقبولیت و الزامات تنظیم مقررات آن ، بنگاه های تجاری متوسط و بزرگ و دولت ها را به اعتماد روزافزون به فناوری اطلاعات برای پشتیبانی از عملیات و اداره آنها ترغیب می کند . بنگاه های کوچک و متوسط نیز برای کسب منافع تجاری از وب ، پست الکترونیک و بسته های بهره وری اداری استفاده کنند . سازمانها برای تحویل راه حل های تجاری با استفاده از سیستم های فناوری اطلاعات ، پروژه هایی را بنیان گذاری می کنند . هر پروژه منحصر به فرد است و می تواند با اهداف خاص ، تاریخ شروع و پایان معین و مجموعه ای منحصر به فرد از فعالیت ها ، منابع سرمایه ، افراد و تجهیزات ) ، ساختار سازمانی مجزا و نیاز به مدیریت مشخص گردد . پروژه ها نیاز به مدیریت دارند چرا که مجموعه اهداف باید با وجود محدودیت هایی چون میدان ، زمان و بودجه محقق شوند . مدیریت پروژه منحصر به محیطهای فناوری اطلاعات نیست و در بخشهای مختلف صنعت اعم از تجاری ، دولتی و حرفه ها عمومیت دارد . در این بخش مدیریت به دو بخش مدیریت کلی در سطح سرویس و فناوری اطلاعات و مدیریت نرم افزاری شکسته شده تا بررسی روشن تر و راحت تری بر روی استانداردهای مدیریتی شکل گیرد . 


نیازمندی های مدیریتی در سطح سازمان های فناوری اطلاعات 

در چند سال اخیر واژه فناوری اطلاعات بسیار متداول شده و در تمامی کشورهای دنیا از جمله کشور ما بر زبان افراد بسیاری جاری گردیده است . علت این امر ، قابلیت های این فناوری عظیم بوده که توانسته هم به عنوان ابزار و هم به عنوان یک تواناساز در تمامی ارکان زندگی رخ بنماید . لیکن کاربردهای سازمانی فناوری اطلاعات ، این مقوله را به یکی از حوزه های نیازمند مدیریت و راهبری در سازمان ها تبدیل نموده و باعث شده حتی در کشورهای توسعه یافته چالش مدیریت فناوری اطلاعات ایجاد گردد . پیچیدگی ، تنوع کاربرد ، سطح های کاربری متفاوت ، جنس متفاوت این فناوری و بسیاری از موارد دیگر نه تنها ضرورت مدیریت فناوری اطلاعات را نشان می دهد بلکه جایگاه ویژه ای برای این حوزه مدیریتی در تمامی سازمان های دنیا اعم از دولتی و خصوصی ، صنعتی و غیر صنعتی و انتفاعی و غیر انتفاعی ایجاد نموده است . در کشورهای توسعه یافته جایگاه ، تشریح وظایف و تخصص ها و اصول راهنمای این مدیریت به سرعت در حال توسعه بوده و موضوعی کاربردی و جذاب برای مدیریت سازمان های نوین به شمار می رود . 

نیازمندیهای مدیریتی در سطح نرم افزار

 نیازمندیهای مدیریتی در سطح نرم افزار ابر را شاید بتوان به دو گونه مدیریت پروژه نرم افزار و مدیریت پیکره بندی نرم افزار تقسیم نمود . به این ترتیب راحت تر می توان استانداردهای این بخش را بررسی نمود . در ادامه توضیحات بیشتری از هر یک خواهد آمد . 

نیاز به مدیریت کارآمد در پروژه نرم افزاری 

ما نیاز داریم که همه عناصر درگیر در پروژه دید واحدی از اهداف ، مراحل ، سازماندهی و رویه های فنی و مدیریتی پروژه کسب کرده باشند و تلاش همه این عناصر در جهت دستیابی به اهداف پروژه هماهنگ و همسو با آن باشند . طرح مدیریت پروژه در واقع طرح جامع یک پروژه است ، بدین معنی که همه طرح ها و استانداردهای پروژه باید در آن مورد اشاره و ارجاع قرار گیرد . این موضوع ضامن همسویی و هماهنگی در استفاده بهینه از منابع مختلف پروژه می باشد.

نیاز به مدیریت پیکره بندی نرم افزار

 ما نیاز داریم که فعالیتهای الزامی مدیریت پیکره بندی پروژه را تعیین نموده و مسئولیت و چگونگی انجام هر یک را مشخص کنیم . همچنین لازم است که نحوه ثبت ، نسخه برداری و نگهداری سوابق پیکره بندی ابزارها و فرآورده های پروژه مشخص شود . 

نیاز به مدیریت در سطح میان افزار 

قابلیت مدیریت در وب سرویس ها به عنوان یک مجموعه قابلیت ها برای کشف تواناییها ، دسترس پذیری ، سلامت ، میزان کارآیی ، کنترل و پیکره بندی وب سرویس ها میباشد که در معماری آنها نهفته است . با بزرگتر و حساس تر شدن عملیات تجاری ، مدیریت و پیاده سازی آن برای موفقیت عملیات تجاری ضروری تر می شود .
 
كلمات كليدی: رایانش ابری، سرور ابری، سرویس IaaS، سرویس PaaS، سرویس SaaS

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
مقالات مرتبط

SIGMACloud

1397/12/18 شنبه

SIGMACloud

ابرسیگما یکی از خدمات شرکت دانش بنیان شرکت سیگما در زمینه سرویسهای ابر عمومی میباشد. سیگما دارنده رتبه 1 شورای عالی انفورماتیک با 16 سال سابقه فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات میباشد. سرویسهای cloud ابرسیگما شامل IaaS PaaS DaaS VPC DNSaaS LBaaS FWaaS VPNaaS DBaaS و Cloud storage میباشد.