.
sigma.cloud

فضای ذخیره سازی ابری چیست؟

رسانه ذخیره سازی ابری مدلی از ذخیره سازی بر پایه شبکه است که در آن داد ها بر روی چندین سرور (کارساز) مجازی ذخیره می شود. معمولا این سرویس توسط شرکت های میزبانی ارائه می شودکه مراکز داده بزرگی را در اختیار دارند.

فضای ذخیره سازی ابری چیست؟
رسانه ذخیره سازی ابری مدلی از ذخیره سازی بر پایه شبکه است که در آن دادها بر روی چندین سرور (کارساز) مجازی ذخیره می شود. معمولا این سرویس توسط شرکت های میزبانی ارائه می شود که مراکز داده بزرگی را در اختیار دارند. افرادی که بخواهند داده هایشان توسط این شرکت ها میزبانی شود می توانند فضای ذخیره سازی را از آنها بخرند و یا اجاره کنند.

از سوی دیگر گردانندگان مراکز داده ها منابع خود را، مطابق نیازهای مشتریان، مجازی سازی می کنند و سرویس را به صورت سرورهای مجازی ارائه می دهند که قابل مدیریت توسط کاربران است. در عمل داده های ذخیره شده روی یک سرور مجازی ممکن است بر روی چندیدن سرور فیزیکی مختلف ذخیره شده باشند.

میان ابر

میان ابرابری جهانی از ابرهای به هم پیوسته است که از گسترش مفهوم اینترنت به عنوان شبکه نتیجه می شود. این واژه نخستین بار در سال 2007 توسط کوین کلی بکار رفت که نظر خود را اینگونه بیان کرد که ما سرانجام به میان ابر خواهیم رسید که ابر ابرهاست. این میان ابر ابعادی به اندازه یک ماشین متشکل از تمام سرورها و شرکت کننده های روی زمین است. این واژه در سال 2009 مقبولیت عام یافت و همچنین برای توصیف مراکز داده آینده بکار رفته است.

چالش ها

آسیب پذیری در برابر رکود اقتصادی

مدل خدمات رایانه ای، در مقابل رکورد اقتصادی بسیار آسیب پذیر است. همانگونه که شرکت ها در طی یک رکود محتاطانه عمل میکنند، هزینه های صرف شده برای خدمات رایانه ای را نیز کاهش می دهند.
 

شکل جدید نرم افزار ها 

متخصصین نرم افزار در راه ایجاد نرم افزاری که میلیون ها کاربر به جای اجرای آن بر روی کامپیوترهای شخصی خود، بتوانند از آن مانند یک سرویس استفاده کنند، با چالش های متعدد جدیدی مواجه شده اند.

پذیرش 

این رویکرد نسبتا تازه است و در بسیاری موارد هنوز پذیرفته نشده است. دپارتمان های IT هنوز نسبت به آن بسیار محتاط عمل می کنند زیرا سکوی رایانش ابر توسط آنها کنترل نخواهد شد. تاکنون سرمایه گذارانی که جرات سرمایه گذاری در پروژه های مخاطره آمیز را دارند، پول زیادی در رایانش ابر سرمایه گذاری نکرده اند. توانایی کنترل هزینه ها و تهیه و تدارک زیرساخت ها به هنگام نیاز، به ویژه باعث جذب کسب و کار های جدیدی که منابع کمتری در اختیار داشتند، شد.

همچنین شرکت های Web2.0 که در حالت عادی منابع کمتری دارند و به دنبال کسب توانایی افزایش یا کاهش آسان تقاضا، به هنگام نیاز هستند. شرکت های یزرگتر، که عموما صبر می کنند تا تکنولوژی های جدید پذیرفته شوند، از برای پروژه های موقت و گاه و بیگاهی استفاده می کنند که منابع اضافی زیادی را می طلبند. مثل همه رویکرد های تازه پدیدار شده، میزانی از بیم، عدم اطمینان و قطعیت و نگرانی هایی درباره بالندگی این تکنولوژی وجود دارد.
 

کنترل

ارائه دهندگان خدمات، معمولا سکوها را برای پشتیبانی از شیوه های تجاری و IT  یک شرکت خاص طراحی نمیکنند همچنین، کاربران قادر به تغییر تکنولوژی سکوها به هنگام نیاز نخواهند بود. گرچه ارائه دهندگان می توانند با توجه به اینکه چه تکنولوژی ای به بهترین نحو نیاز ها را پاسخ می دهد و به هنگام نیاز آن را تغییر دهند که این کار بدون موافقت یا رضایت مشتریان انجام می گیرد.
  

هزینه های پهنای باند

به لطفا پهنای باند بالای شبکه، کاربر حتی هنگامی که در حال استفاده از وب به عنوان یک کامپیوتر فراگیر است، احساس کار بر روی سیستم محلی را دارد.
با این حال مشکل زیر پیش می آید: در حالیکه شرکت ها به کمک رایانش ابر، می توانند در هزینه تجهیزات و نرم افزار ها صرفه جویی کنند، اما باید متحمل هزینه شارژ بالاتری برای پهنای باند بشنوند. احتمالا هزینه پهنای باند باید برای نرم افزار های کاربردی مبتنی بر وب کوچک که داده متمرکز نیستند کمتر خواهد بود، اما هنگامی که مثلا یک شرکت، پایگاه داده ای چند ترابایتی را از طریق رایانش ابر اجرا می کند، این هزینه می تواند بسیار بالا باشد.
 

محبوس شدن توسط ارائه دهندگان و استاندارد ها

نیاز به استاندارد های باز برای تمام شیوه های استفاده از وب به عنوان یک کامپیوتر فراگیر وجود دارد. با افزایش تعداد ارائه دهندگان خدمات ابری، اهمیت قابلیت جابه جایی بیشتر خواهد شد. اگر شرکتی از خدمات یکی از ارائه کنندگان ناراضی باشد یا اگر فروشنده از این کسب و کار کنار بکشد نمی تواند لزوما آسان و با هزینه ای کم، به ارائه دهنده دیگر منتقل شود و یا اینکه خدمات مذکور را دوباره به درون شرکت برگرداند. درعوض، شرکت باید داده ها و نرم افزارهای کاربردی اش را قالب بندی مجدد نموده و آنها را به یک ارائه دهنده جدید منتقل کند، که فرآینده بالقوه پیچیده است و اگر بخواهد خدمات را بدون شرکت بیاورد، باید کارمندانی را که واحد مهارت های لازم برای کار با این تکنولوژی هستند، استخدام کند.

کاربران به طور روز افزون به وب و ارئه دهندگان آن وابسته خواهد شد. به این ترتیب، هنگامیکه ارائه دهندگان خدمات شرایط استفاده از خدمات و یا روش های عملیاتی خود را بعد از مدتی تغییر بدهند، کاربران آنها احساس به دام افتادن و درماندگی می کنند. برای مثال، تحمیل محدودیت های جدید بر استفاده از یک قابلیت و یا از کار انداختن آن به مدت چند ماه به منظور بهبود بخشیدن به آن. همچنین ممکن است ارائه دهندگان تصمیم به حذف یک قابلیت که سال ها در سایت رایگان ارائه می شد، اما در مقابل بخش بهادار خود را حفظ کند و حتی افزایش قیمت بدهند.
 

شفافیت دسترسی 

اگر شرکت ها نتوانند نشان دهند که چه کسی به داده های مشتریان دسترسی دارد و چگونه مانع دستیابی کارمندان غیر مجاز به اطلاعات می شوند، نخواهند توانست از حسابرسی ظرفیت های خود، به وسیله مشتریان آینده با موفیت بیرون بیایند. ارائه دهندگان رایانش ابر این نگرانی را به کمک نظارت قبلی third party ها بر سیستم ها و به وسیله مستند سازی رویه های طراحی شده برای پاسخگویی به نیاز های امنیت داده برای مشتریان رفع می کنند.
 

قابلیت اطمینان

رایانش ابر همیشه قابلیت اعتماد مستمری را ارائه نکرده است. مثلا مشتریان Salesforce.com در تاریخ 12 وریه 2008 به مدت 6 ساعت قادر به دریافت خدمات نبودند و سه روز بعد خدمات s3Amazon و EC2 به مدت 3 ساعت دچار وقفه شدند.
  

حفظ حریم خصوصی

طرفداران حفظ حریم خصوصی ها مدل ابر را مورد انتقاد قرار می دهند، زیرا ارائه دهندگان سرویس های ابر میتوانند کنترل ونظارت کامل قانونی و یا غیر قانونی بر روی داده ها و ارتباطات بین کاربران سرویس و میزبان ابر داشته باشند. رویداد هایی همچون برنامه مخفی آژانس امنیت ملی ایالات متحده آمریکا به همراه شرکت های T&AT و Verizon که بیش از ده میلیون مکالمه تلفنی شهروندان امریکایی را ظبط نمودند، باعث بوجود آمدن بی اعتمادی میان طرفداران حفظ حریم خصوصی شده است.

امنیت

امنیت نسبی رایانش ابری موضوعی بحث انگیز است که ممکن است پذیرش رایانش ابری را به تاخیر بیندازد. گروهی بر این باورند که امنیت داده ها وقتی که در داخل سازمان اداره شوند بالاتر است، در حالی که گروهی دیگر عقیده دارند که ارائه دهندگان سرویس انگیزه ای قوی برای حفظ اعتماد دارند و از این رو سطح امنیت بالاتری را بکار میگیرند.
 

میزان در دسترسی بودن و کارایی

علاوه بر امنیت داده ها، میزان در دسترسی بودن و کارایی برنامه های کاربردی که روی ابر میزبانی می شوند برای کاربران از اهمیت بالایی برخوردار است.
 

انتقاد از واژه 

لری الیسون مدیر ارشد اجرایی شرکت اوراکل گفته است که رایانش ابری چیزی است که در حال حاضر ما از آن استفاده می کنیم و هیچ تاثیری در آن نگذاشته است به جز تغییر کلمات در تبلیغات ما. ریچارد استالمن گفته است که رایانش ابری فقط یک حیله ساده است که مردم مجبور شوند از سیستم های انحصاری استفاده کنند که هزینه آن بیشتر و بیشتر از قبل است. او به گاردین گفت: این احمقانه است، این چیزی برتر از احمقانه استف این فقط بزرگ نمایی در بازاریابی است.
 

نگاهی به آینده

رایانش ابر بطور چشمگیری موانع ورود به تجارت نرم افزاری را کاهش میدهد و برای شرکت ها روش های جدید کسب سود را مینمایاند. ارائه دهندگان خدمات ابر از طریق تسهیم، بهبود دادن و سرمایه گذاری بیشتر در نرم افزار به سود دست میابند یکبار نصب نرم افزار می تواند نیاز های کاربران متعددی را پوشش دهد. نیرو محرکه های اصلی ای که پشت سر رایانش ابر قرار دارند عبارتند از فراگیری شبکه بیسیم و پهن باند، کاهش هزینه های ذخیره سازی، و بهبود تصاعدی در نرم افزار های پردازگر اینترنتی.

مشتریان خدمات ابر قادر خواهند بود تا ظرفیت بیشتری را هنگام اوج تقاضا به سیستم خود تزریق کنند، هزینه ها را کاهش داده، خدمات نوینی را تجربه کنند و ظرفیت های بلا استفاده را حذف کنند. بدین ترتیب، وب از منابع محاسباتی قدرتمند با قیمت هایی قابل پرداخت، میزبانی می کند و سازمان ها بسته به شرایط اقتصادی وضعیت موجود خود یعنی اینکه خرید نرم افزار و زیر ساخت ها ارزان تر است یا خرید سرویس بر حسب نیاز از امکانات رایانشی درون سازمانی یا خدمات ابر خارجی استفاده میکنند.

در قرن 21 شاهد افزایش تمایل استفاده از وسایل قابل حمل سبک برای دسترسی به خدمات اینترنتی بجای کامپیوتر های شخصی هستیم. از آنجاییکه چنین وسایلی، امکانات پردازشی قوی ندارند (به عبارتی علاقه ای به داشتن چنین امکاناتی ندارند)، پس چه کسی قدرت پردازشی را تامین خواهد کرد؟ پاسخ به این سوال در رایانش ابر نهفته است. این تصویر که در 2019، همه پردازش های خود را از طریق لپ تاپ ها با هزینه ای کمتر از 100 دلار انجام خواهیم داد، در حالیکه هیچ مشکلی در زمینه خدمات و سطوح امنیتی نخواهیم داشت، مسلما فراتر از واقعیت است اما مطمئنا در آینده از ابر ها به شکل بسیار گسترده ای خواهیم کرد.
 
تهیه کننده : ابرسیگما (خرید کلود سرور امن و خدمات ابری خصوصی و عمومی cloud computing رایانش ابری)
كلمات كليدی: رایانش ابری

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
مقالات مرتبط

SIGMACloud

1397/12/18 شنبه

SIGMACloud

ابرسیگما یکی از خدمات شرکت دانش بنیان شرکت سیگما در زمینه سرویسهای ابر عمومی میباشد. سیگما دارنده رتبه 1 شورای عالی انفورماتیک با 16 سال سابقه فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات میباشد. سرویسهای cloud ابرسیگما شامل IaaS PaaS DaaS VPC DNSaaS LBaaS FWaaS VPNaaS DBaaS و Cloud storage میباشد.